CALCULAREA DOZELOR DE ÎNGRĂŞĂMINTE PENTRU CULTURILE AGRICOLE ȘI STABILIREA PRINCIPALELOR CAUZE ALE MICŞORĂRII EFICIENŢEI ÎNGRĂŞĂMINTELOR

Calcularea cantității brute de îngrăşământ mineral după conţinutul în substanţa activă a îngrăşământului Normele de îngrăşare ce se aplică pe suprafaţa de un hectar sunt exprimate fie în cantitate totală de îngrăşământ, fie în substanţă […]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТНОЙ СТРУКТУРОЙ ЧЕРНОЗЕМОВ

Несмотря на то, что агрегатная структура почвы как фактор плодородия является объектом почвенных исследований еще со второй половины XIX столетия, вплоть до настоящего времени в сельскохозяйственной и природоохранной практике не уделяется должного внимания этому фундаментальному […]