COMERȚUL INTERNAȚIONAL CU PRODUSE HORTICOLE – TENDINȚE ȘI OPORTUNITĂȚI VIITOARE

     Pentru dezvoltarea durabilă a sectorului horticol este necesar de asigurat o infrastructură adecvată post-recoltare, întru a satisface cerințele pieței în ceea ce privește livrări stabile și conformitatea lor la standardele de clasificare a fructelor. În plus, disponibilitatea depozitării în camere frigorifice permite amânarea vânzărilor atunci când prețurile de pe piață sunt scăzute și reeșalonarea lor pentru lunile reci (când cererea se ajustează). Un imperativ important pentru dezvoltarea sustenabilă a  sectorului horticol este promovarea investițiilor orientate la sporirea capacitaților de păstrare și procesare a  producției horticole și diversificarea piețelor de desfacere, ceea ce este important pentru toți actorii din acest sector.

     Dr. Zbancă Andrei, Consultant agrobusiness Preferințele consumatorilor în produse horticole de astăzi sunt deja diverse și complexe. Având în vedere o industrie alimentară care este proiectată până la bază, oamenii își doresc simplitate, autenticitate și senzualitate când mănâncă. Aceștia își doresc mediu sănătos, sănătate și plăcere — vor mâncare bună pentru o viață bună. Cu toate acestea, cerințele consumatorilor se dezvoltă mult mai repede decât realitatea poate satisface, iar acest lucru devine evident în așteptările tot mai mari — de exemplu, în produsele super-alimentare. Un factor-cheie este că încă mai avem doar cunoștințe limitate despre nutriție. Piața produselor horticole proaspete devine din ce în ce mai globalizată și interconectată. Acest lucru, la rândul său,schimbă modul în care se transportă produsele proaspete de la originea la destinație.Important! Conform estimărilor, 80% din toate fructele și legumele cultivate la nivel global sunt vândute ca marfă în stare proaspătă. Această tendință este încă în creștere, cu excepția SUA și țărilor UE.

     Pe piețele mature, preferințele consumatorilor par să se orienteze către fructe și legume cu o imagine mai naturală, exotice și proaspete, inclusiv cele congelate. Acest lucru este în detrimentul produselor procesate, cum ar fi sucul,  fructele și legumele conservate. În ultimul deceniu, cererea mondială de fructe și legume congelate a crescut cu 5% pe an. În același timp, cererea mondială de fructe și legume conservate (în cutii, pungi și sticle) a scăzut cu peste 1% pe an în Europa, Australia și SUA. Lanțul de aprovizionare cu fructe și legume este în continuă creștere, deoarece este modelat și transformat prin apariția unor noi piețe și prin modificarea cererii consumatorilor. Actorii de-a lungul lanțului de aprovizionare — de la producători la comercianți cu amănuntul — se extind și se consolidează. Avansurile lor coincid cu o evoluție notabilă spre o mai mare eficiență, o tendință care este asistată de un avans tehnologic aparent neclar. Analiza tendințelor care influențează dezvoltarea sectorului horticol trebuie studiată minuțios, și anume: care sunt efectele pozitive și negative asupra sectorului dat pentru acomodarea lor la cerințele, necesitățile și asigurarea unei dezvoltări durabile. Lanțul valoric dezvoltat pentru sectorul horticol reprezintă un foarte bun instrument de descriere a modului în care se creează valoare atât pentru clienți, cât și pentru companie. Aplicarea inteligentă a acestui model poate conduce la identificarea de oportunități de reformulare a strategiilor și operațiunilor în cadrul unei companii și a unei industrii. În acest model de dezvoltare a lanțului valoric se face distincție între două tipuri de activități în care este angrenată o ompanie: activități principale și activități de sprijin, sau secundare. Activitățile principale sunt cele care manipulează și transformă materiile prime în produse și servicii și asigură livrarea de către acestea din urmă a beneficilor așteptate de clienți.Activitățile principale sunt: • Logistica de intrare: se referă la relația cu furnizorii și include toate activitățile implicate de transportul (propriu), recepția, depozitarea și furnizarea mai departe a materiilor prime; • Operațiunile: se referă la procesele de transformare a materiilor prime în produse finite; • Logistica de ieșire: se referă la relația cu clienții direcți și include toate activitățile implicate de recepția din producție, depozitarea și livrare produselor finite; • Marketing și vânzări: reprezintă  activitățile desfășurate în relația cu clienții și consumatorii ce au scopul de a informa despre produse/servicii, de a determina decizia de cumpărare și de a facilita achiziția lor. Activitățile de sprijin contribuie la desfășurarea adecvată și eficientă a activităților principale. Activitățile secundare sunt următoarele: • Aprovizionarea: are rolul de a achiziționa materiile prime și resursele necesare companiei; • Dezvoltarea tehnologică: are rolul de a face disponibile echipamentele, tehnologiile, cunoștințele și organizarea necesară în procesele de transformare a materiilor prime în produse finite;• Managementul Resurselor Umane: include toate activitățile de recrutare, evaluare, selecție, dezvoltare, promovare, recompensare și încetare a relațiilor de muncă; • Infrastructura companiei: include toate activitățile de sprijinire și de aducere împreună a diverselor entități din cadrul companiei. Aceste activități sunt grupate de obicei în funcțiuni specializate, cum ar fi cele de planificare, contabilitate, asistență juridică, relații publice, asigurarea calității, management, etc. Activitatea comercială desemnată într-o economie de piață, prin „distribuție și vânzare”, constituie o verigă importantă în circuitul economic, pentru că ea leagă producția cu consumul. Cu alte cuvinte, distribuția leagă, în spațiu și timp, producătorii și consumatorii.În comerțul  internațional cu fructe și legume se constată două scenarii distinctive: (i) piețele cu grad de maturitate (Europa, America de Nord) accent se va pune pe produse de calitate, naturiste, inofensive și în majoritate cazurilor procurate în re-tail; (ii) piețe în dezvoltare (America Latină, Africa și Asia) comerțul va fi diversificat și mult mai simplu de penetrat, în cazul asigurării logisticii și calității solicitate. Pentru a înțelege unde se vor putea vinde fructe și legume în viitor, am modelat cheltuielile cu produse proaspete  de-a lungul a trei dimensiuni: în funcție de geografie, de consum și canal de distribuție. Important! Veste bună pentru producători: așteptăm o creștere semnificativă a consumului de fructe și legume proaspete în toate părțile lumii. Creșterea cererii va fi determinată, în mare măsură, de expansiunea populației, în combinație cu creșterea cheltuielilor pentru alimentație — în general, precum și din ce în ce mai mult, datorită alegerilor nutritive îmbunătățite care favorizează în special fructele și legumele. Această creștere prezintă afacerile cu provocări. Este posibil să existe variații mari între regiuni și grupuri de venituri în ceea ce privește modul în care aceste evoluții ale cererii și consumului evoluează în timp. În timp ce unii se vor  dezvolta rapid, alții vor evolua mult mai lent. Piața Europei va continua să fie una importantă pentru exportul producției horticole din Moldova (atât spre vest, cât și spre est), dar strategic trebuie să explorăm piețele din Asia și Extremul Orient, deoarece creșteri a consumului și, respectiv, a exportului sunt caracteristice doar acestor regiuni pentru următorii 15 ani. Important: Un lucru constatat în comerțul internațional cu  produse horticole din Republica Moldova, importul este minim și practic nu există (cu excepția legumelor pentru perioada rece a anului), iar pentru majoritatea produselor se exportă cantități semnificative. Deci, balanța comercială este pozitivă pentru fructe și negativă pentru legume. Moldova este un  operator important în exportul de fructe care își sporește exporturile de la an la an.Exportul produselor horticole, care, conform statistici oficiale valora $300.3 milioane în anul 2017, reprezintă o cotă semnificativă a exportului total al Republicii Moldova (12.4% în 2017). Așteptările consumatorului referitor la comerțul cu fructe și legume după regiune și canale de distribuție pe glob, către anul 2030 Sursa: FRUIT TRADE 2025, GDI Gottlieb Duttweiler Institute Comerțul internațional cu fructe și legume suferă transformări  esențiale (în special în țările cu economie de piață), ceea ce inevitabil va veni și va fi implementat și în Moldova. Producătorii și exportatorii trebuie să-și ajusteze businessul și comerțul (logistica) reieșind din tendințele date de dezvoltarea a comerțului pe piețele, care se dorește să se exporte.Un aspect important în comerțul cu producție horticolă din RM este diversificarea continuă a piețelor, deoarece globalizarea și integrarea comerțului facilitează dezvoltarea piețelor și consumului rapid și nu tot timpul avantajoase pentru producători. Reieșind din considerentele date, trebuie de promovat exportul pe noi piețe, care se dezvoltă și unde crește consumul din contul măririi numărului de populație și creșterii puterii de cumpărare. Analiza exportului de fructe în stare proaspătă al RM pe destinații arată că ceea ce am moștenit continuăm să exploatăm fără a depune eforturi pentru diversificarea și creștea valoarii exporturilor pe noi piețe mult mai avantajoase. Analiza pe catigorii de producție fructe constată o piață diversificată pentru struguri de masă (care se dezvoltă dinamic) și nuci (dominată de UE, dar fără mari dificultăți pentru a fi orientată spre alte piețe, deoarece cerere este și consumul se dezvoltă).

     Piața fructelor sămânțoase (piață dependentă) și sâmburoase a evoluat nu în cea mai bună direcție, deoarece s-au explorat piețele tradiționale ale Uniunii Economice Euroasiatice (în special Federația Rusă) cu un potențial redus de creștere și cu o putere de cumpărare joasă. Redresarea situației create impune eforturi conjugate ale actorilor din sectorul horticol orientate spre promovarea și diversificarea cât mai rapidă a piețelor pentru export prin dezvoltarea / modernizarea infrastructurii post-recoltare și crearea de plus valoare a produsului horticol finit.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *