„DE CE ESTE IMPORTANT SĂ ALEGEM INSECTICIDE CARE PROTEJEAZĂ ENTOMOFAUNA UTILĂ”

Conservarea biodiversităţii reprezintă, în perioada actuală, una dintre problemele importante la nivel internaţional, ce devine din ce în ce mai acută, din cauza 
intensificării impactului uman asupra agroecosistemelor. Menţinerea entomofaunei utile este necesară, nu numai pentru asigurarea vieţii în prezent, dar şi pentru 
generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic microzonal, regional şi global.

Aplicarea produselor de protecţie a plantelor este o intervenţie cu impact puternic şi complex asupra agroecosistemelor având o serie de avantaje, dar şi dezavantaje legate mai ales de toxicitatea  produselor utilizate. Aplicarea repetată a produselor cu acelaşi mod de acţiune şi creşterea dozelor peste cele autorizate şi recomandate  duce la apariţia fenomenului de rezistenţă a organismelor
dăunătoare faţă de produsele de protecţie a plantelor, ceea ce atrage după sine necesitatea aplicării unui număr mai mare de tratamente ce determină creşterea costurilor de producţie. În plus, utilizarea unor doze mai mari decât cele indicate în prospectele care însoţesc produsele de protecţie a plantelor pot determina apariţia unor fenomene de fitotoxicitate. Alegerea unor produse de protecţie a plantelor selective pentru fauna utilă şi aplicarea acestora în dozele autorizate şi recomandate reprezintă o necesitate în strategia de combatere integrată a organismelor dăunătoare în agricultură. Elaborarea şi aplicarea unui program de protecţie faţă de boli şi dăunători nu se poate realiza fără diagnosticul corect al acestora, precum şi al prădătorilor naturali prezenţi în cultură.
Identificarea cu acurateţe şi într-un timp cât mai scurt este o condiţie esenţială pentru aplicarea măsurilor în timp util şi eficient din punct de vedere economic. Promovarea principiului precauţiei  şi asigurarea aplicării măsurilor specifice de biosecuritate care vizează protecţia sănătăţii umane şi a mediului în contextul producerii, utilizării şi introducerii unor pesticide, inclusiv insecticide selective de protecţie a plantelor, este tot mai actuală în producţia agricolă atât în ţară, cât şi peste hotare. În acest context, compania FMC vine în atenţia producătorilor agricoli cu trei insecticide selective Avaunt® EC, Coragen®20 SC şi Benevia® OD, cu un spectru larg de combatere a insectelor dăunătoare în agrocenoze, în scopul de a oferi soluţii benefice pentru sănătatea culturilor şi a mediului. Avaunt® EC, este unul dintre produsele inovatoare care nu este susceptibil de apariţia rezistenţei încrucişate, al cărui scop principal este de a combate insectele dăunătoare la rapiță, măr, prun, viță-de-vie, tomate și varză. Avaunt® EC este principalul reprezentant al clasei oxadiazine. ▶ Nu este fitotoxic; ▶ Are impact minim asupra insectelor benefice și acarienilor,
care asigură o presiune suplimentară asupra selecției populației de dăunători și contribuie la reducerea riscului de rezistență împotriva dăunătorilor; ▶ Norme reduse la aplicare (0,17-0,4 l/ha).
Avaunt® EC este toxic pentru albine. În acest sens, este necesară notificarea apicultorilor locali cu privire la ziua aplicării.De aceea, pentru selectarea produselor pentru protecţia plantelor, producătorii agricoli trebuie să ia în calcul caracteristicile insecticidelor, modul de administrare şi acțiune, timpul de pauză şi protecţia entomofagilor. Ultimele au un rol important în ceea ce priveşte reglarea populaţiei de dăunători în agrocenoze. Fitofagii pe fondul lipsei prădătorilor naturali pot foarte repede să-şi regenereze populaţia şi chiar să-şi mărească numărul.Reducerea populaţiei insectelor benefice este mai vizibilă în plantațiile perene (livezi,viță-de-vie), deoarece aici entomofagii sunt reprezentați de un număr mare de specii și joacă un rol important în reglementarea numărului populației dăunătoare. Când se folosesc masiv insecticide piretroide şi organofosforice, se atestă o mortalitate masivă a entomofaunei utile. Luând în calcul toate caracteristicele sus-numite în selectarea produselor de uz fitosanitar, insecticidul Coragen®20 SC asigură o eficacitate foarte înaltă şi o îndelungată protecţie împotriva dăunătorilor la pomi, viță-de-vie, soia, porumb,floarea-soarelui, legume și cartof, păstrând entomofauna utilă şi polenizatorii. Coragen®20 SC poate fi aplicat împreună cu Trihograma, deoarece insecticidul nu este dăunător pentru acest entomofag. În ultimul timp, în urma administrării insecticidelor, spre exemplu, împotriva Sfredelitorului porumbului (Ostrinia nubilallis), nu o dată au apărut probleme cu păduchii şi chiar acarieni la cultura de porumb. Motivul principal pentru apariţia unor focare a fost distrugerea entomofagilor, cum ar fi: Coccinellidae, Chrysopa oculata, Sirfidele (Syrphidae),
Phytoseiului persimilis, Trihograma ș. a. din cauza administrării insecticidelor din grupa peritroidă, neonicotinoidă şi fosfor-organică. Adică, la selectarea insecticidului împotriva dăunătorilor este necesar să asigurăm un bilanţ pozitiv al insectelor folositoare pe câmp concret, deoarece ele invizibil îndeplinesc un volum foarte mare de lucru în favoarea reducerii consumului de produse chimice. De asemenea, ar trebui de menționat, că în rezultatul protecției eficiente a sistemului vascular la porumb de atacul sfredelitorului, după administrarea cu Coragen®20 SC, adesea
este observat efectul de stay green și conservarea lui deplină, neinfectat cu micotoxine, și un randament mai mare de recoltă, de 10-15%. Pentru a proteja albinele, este necesar de respectat  următoarele reglementări de mediu: efectuarea tratamentelor la viteza vântului de până la 1-2 m/s; zona de protecție pentru albine să fie de cel puțin 4-5 km. Limitarea zborului albinelor
este de cel puțin 3-4 zile după tratament.Coragen®20 SC este un insecticid sigur, unic pe piața mondială de astăzi. Acest insecticid are performanțe ridicate în ceea ce privește protecţia insectelor benefice și a insectelor polinizatoare (albine, bondari, acarieni, prădători naturali). Datorită acțiunii sale selective ridicate asupra receptorilor “ryanodină”, Coragen®20 SC are o toxicitate scăzută pentru oameni, mamifere, păsări și pești. Aceste caracteristici asigură un grad ridicat de protecție a lucrărilor și siguranță pentru mediu. Benevia® OD este o nouă soluție insecticidă care asigură o
protecție excelentă și de lungă durată culturilor de legume, în special în stadiile incipiente ale apariției dăunătorilor care dăunează plantele în fazele timpurii ale dezvoltării lor și oferă roducătorilor de legume avantaj în creșterea randamentelor și comercializării lor. Această soluție afectează dăunătorii în diferite stadii de dezvoltare și protejează entomofauna utilă, iar tratamentul la începutul infectării previne înmulțirea populației de dăunători. Benevia® OD protejează instantaneu recolta împotriva daunelor cauzate de dăunători, reducând într-un fel stresul  biotic pentru plante. Acest lucru permite culturii să obțină un start puternic.  Crearea condițiilor pentru dezvoltarea perfectă a plantelor tinere prin aplicarea insecticidului Benevia® OD în fazele  timpurii ale dezvoltării culturilor poate oferi chiar recolte mai devremi — un avantaj semnificativ pentru fiecare producător de legume. Benevia® OD este un produs extrem de tolerant în raport cu
mediul și prezintă toxicitate scăzută pentru mamifere, păsări, pești și entomofauna benefică. Această soluție se integrează perfect în programele integrate de protecție, ceea ce face posibilă maximizarea utilizării activității entomofaunei utile fără a deranja agrobiocenoza existentă. Cu toate acestea, Benevia® OD are un efect negativ asupra albinelor, prin urmare, este necesar să se evite contactul direct al albinelor cu insecticidul. Ea este toxică pentru albine prin contact direct, însă când soluția de lucru se usucă pe suprafața plantelor, efectul negativ scade semnificativ.
Benevia® OD prezintă un efect minim și asupra bondarilor polinizatori și, prin urmare, este foarte potrivit pentru utilizarea în teren protejat. Înainte de a trata plantele, este necesar seara, după ce se întorc toți bondarii, de închis stupii și de redeschis dimineața a doua după tratament.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *