Ambițiile concernului Sudzucker Moldova devin tot mai impunătoare

Südzucker extinde uscătoria de cereale de la Drochia cu un siloz de 3 mii m³ și o rampă de buncheraj pentru încărcarea vagoanelor de cale ferată

La începutul lunii aprilie curent a dema­rat construcția unui siloz de stocare a cerealelor cu capacitatea de 3000 m³ și o rampă de buncheraj pentru încărcare a vagoanelor de 320 metri cubi. Astfel, costurile de transportare a cerealelor se vor reduce esențial, transportul feroviar fiind mai ieftin decât cel auto. Darea în exploatare a silozului de stocare este pla­nificată pentru primele zile ale lunii iulie.

Este faza a două a proiectului ambițios, in derulare, între Südzucker Moldova și compania suedeză TORNUM (Volati In­dustrial Group).

Prima faza s-a încheiat cu success prin darea în exploatare a instalației de us­care a cerealelor și semințelor oleagi­noase TORNUM în anul 2016.

E de menționat, că doar două instala­ții unice de uscare a cerealelor și se­mințelor oleaginoase marca TORNUM funcționează în Ungaria și în Republi­ca Moldova. Acestea sunt alimentate cu energie regenerabilă și permit re­ducerea umidității în grăunțe până la standardele internațional acceptate, cu costuri minime.

Dacă în Ungaria, uscătoria funcțio­nează pe energie geotermală, cea din Moldova utilizează vaporii generați de centralele termo-electrice pe biogaz. Instalată în anul 2015, uscătoria funcți­onează în cadrul fabricii de zahăr de la Drochia, operată de cel mai mare pro­ducător de zahăr din Moldova, Südzuc­ker Moldova. În urma procesării sfeclei de zahăr, anual se produc până la 80 de mii de tone de borhot de sfeclă, care e utilizat la producerea biogazului.

Fabrica de biogaz a fost dată în ex­ploatare în 2013 și are o capacitate de producere de cca 8,5 milioane m³ de biogas anual, iar în timpul sezonului de prelucrare, acest volum acoperă până la 20% din consumul de gaz al fabricii de zahăr. În restul timpului, biogazul e utilizat la producerea energiei electri­ce la cele trei centrale cu cogenerare ale Sudzucker, cu capacitatea totală de 3,6 MW/h. Doar în 2015, au fost livrate în rețea 14,5 milioane kWh de energie electrică verde.

„Energia verde este viitorul, dezvolta­rea acesteia este o prioritate și este sus­ținută de guvernele din toate țările Uni­unii Europene”, susţine Alexander Koss, speakerul consiliului de administrație al Südzucker Moldova. „Concernul SüdzuckerAG investește masiv în acest domeniu. Suntem încântați că acest proiect este implementat în Republica Moldova. Timp de două sezoane de lu­cru a instalației de biogaz din Drochia, a crescut în mod semnificativ producția de biocombustibil, ceea ce ne permite astăzi să mărim la fel de semnificativ producția de energie electrică din bio­gaz”, a adăugat Koss.

Construirea instalației de uscare a cerealelor și semințelor oleaginoase TORNUM, pe teritoriul întreprinderii din Drochia, permite acum și valorifica­rea la maxim a apei fierbinți, obținută după răcirea generatoarelor electrice ale instalației de biogaz. Anterior, apa fierbinte era folosită doar parțial, la în­călzirea unor încăperi ale fabricii.

Uscătorul folosește 1,800 KW/h ener­gie termică. La uscarea porumbului și, la reducerea umidității cu 10%, de la 24 la 14% (standardul RM), capacitatea de producere a uscătoriei constituie 8,7 tone/oră sau 200 tone/24 ore.

Potrivit lui Victor Hropotinschi, direc­torul Agro SZM, întreprindere ce ges­tionează uscătoria, “dacă umiditate a cerealelor la intrare este de 20%, atunci randamentul este de două ori mai mare, iar la 18% umiditate pot fi uscate până la 600 de tone în 24 de ore. Silo­zul tampon al uscătoriei are o capaci­tate de primire și stocare a 180 tone de porumb, care este prelucrat în orele de noapte și evacuate într-un siloz special, dedicate producției uscate, de 130 m³”. Dimineața, acesta este golit pentru a primi o nouă partidă de cereale. Înainte de a intra în silozul tampon, porumbul e încărcat într-un buncăr de primire de 80 de tone, unde este curățit. Viteza de uscare a cerealelor este reglată auto­mat de un computer, iar operatorul sau supraveghetorul are acces la date de la distanță, prin orice dispozitiv conectat la internet. Înanul 2015, au fost uscate 6 mii tone de porumb și o mie tone de soia, toate din producția proprie a Agro SZM, care prelucrează mai mult de 9000 de hectare de terenuri agricole.

În anul 2017, potrivitlui Victor Hropo­tinschi, acest complex va putea presta servicii de uscare a cerealelor pentru fermieri din zona, care își vor putea reduce costurile cu transportarea și transbordarea cerealelor până la eleva­toare. Având în vedere calitatea înaltă și costurile reduse ale Agro SZM, aces­te servicii vor avea un preț accesibil și sunt solicitate de asociații de fermieri ce prelucrează mai mult de 1500 de hectare de teren agricol.

Utilajul pentru complexul de uscare a cerealelor a fost produs de compania suedeză TORNUM (grupul industrial suedez Volati cu cifra de afaceri de cir­ca 311 mil Euro anual), numele căreia este echivalent cu garanția calității, de la proiectarea terenurilor, până la insta­lare și garanții de exploatare.

Referitor la proiect: Südzucker Moldova a investit în prima etapă de construcție a acestuia peste 650 de mii euro, iar pe­rioada estimativă de răscumpărare a in­vestițiilor este de 4-5 sezoane agricole. În total, compania Südzucker Moldova a investit în proiectul „Energiei verzi” aproximativ 10 milioane euro.

Conducerea Südzucker Moldova este mândră de succesul acestor proiecte și este deschisă să-și împărtășească cu­noștințele cu alte companii din piață.

Din cadrul Südzucker Moldova fac parte fabricile de zahăr din Drochia și Fălești, care produc annual cca 100.000 tone de zahăr, și centrul logistic din Alexă­ndreni, cu o capacitate de depozitare de 40.000 tone de producție, precum și propria întreprindere dezvoltare și pro­ducție agricolă – Agro SZM. Sudzucker Moldova produce peste două treimi din volumul total de zahăr produs în țara noastră. Din anul 2008, fabricile com­paniei ”Südzucker Moldova” SA au fost certificate după standardele internaţi­onale ISO 9001:2000 și НАССР. Datorită calității înalte ale produsului, compania exportă volume considerabile de zahăr pe piețele din UE și țările CSI. În 2014, cifra de afaceri a companiei Südzucker Moldova a depășit 1 mlrd de lei. Pe par­cursul activităţii sale în Republica Mol­dova, compania ”Südzucker Moldova” a investit în industria sfeclei de zahăr peste 600 mln lei. Acționarul principal al Südzucker Moldova, concernul Eu­ropean Südzucker AG, este unul dintre cei ma imari producători de zahăr din sfeclă, din lume. Din cadrul concernului fac parte fabrici de zahăr din Germania, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Franța, Austria, Polonia, România, Ungaria, Ce­hia și Slovacia, dar și fabrici de produ­cere a bioetanolului, suplimentelor ali­mentare, amidonului, produselor con­centrate din fructe și semifabricatelor.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *