TEHNOLOGII ÎN AGRICULTURA: GIS-UL PREFACE O GOSPODARIE AGRICOLĂ ÎNTR-O INTREPRINDERE VIABILĂ

TEHNOLOGII AGRICOLE PRIN PRIZMA DE LOCALIZARE
Fermierii de astăzi folosesc tehnologie agricolă sofisticată deoarece pot  economisi timp și bani. Deoarece culturile se bazează pe locație, acest lucru face ca Sistemele Informatice Geografice
(GIS) să fie un instrument EXTREM de relevant pentru agricultori.  De exemplu, fermierii folosesc GPS de precizie pe teren pentru a economisi îngrășăminte. De asemenea, sateliții și dronele colectează informații depre vegetație, topografie și meteo în zbor. Aceste date sunt încorporate în hărțile agricole pentru o și mai bună luare a deciziilor. Să ne uităm la alte exemple de tehnologie agricolă. DATE, COLECTATE DE MAȘINI AGRICULTURA DE PRECIZIE Fermierii trec la agricultura de precizie, deoarece pot reduce cantitatea de îngrășământ aplicată pe teren. Agricultorii nu numai economisesc bani pe îngrășăminte, ci și protejeaza  mediul înconjurător de la supra-aplicare a acestora. Aia se datorează faptului că o mulțime de îngrășământ în exces tinde să ajungă în curenți și râuri prin scurgere de apă.Agricultura de precizie aplică îngrășământ  numai acolo unde este necesar. Senzorii de pe o mașină adună informații despre culturi. De asemenea, GPS-ul vă oferă poziția exactă pe teren. Agricultura de precizie aplică apoi o rată variabilă de îngrășământ la siturile cu deficit de nutrienți. Fermierul, ce utilizează agricultura de precizie, poate economisi în medie de 2-15 $ pe acru. În timp, aceasta face o investiție incredibilă (sinergie). DATELE DIN CER — SATELIȚI ȘI DRONURI De ce are nevoie culturile ca să crească? În afara de lumina soarelui și substanțele nutritive, plantele au nevoie de  cantitatea potrivită de apă. Prea multe (inundații) sau puțin (secetă) au impact asupra creșterii culturilor. Sateliții Landsat analizează gradul de verdeața al vegetației folosind indici precum Indicele de vegetație diferențială normalizată (NDVI). Avem o  estimare locală și globală a productivității culturilor pentru întreaga planetă
dintr-o listă lungă de sateliți care orbitează Pământul.Ce date pot colecta dronele de pe un câmp?  • Înălțimea, numărarea și estimarea biomasei. • Prezența bolilor și buruienilor. • Sănătatea plantelor și nutrienții de câmp • Înălțimea 3D și date volumetrice În locul muncitorilor care examinează  câmpurile, tehnologia agricolă, cum ar fi dronii, pot cuprinde mai mult teren.
Dronii pot inspecta sănătatea culturilor din cer și unde apare stresul plantelor.  Agricultorii pot lua decizii în materie de  aplicare a azotului și de monitorizare a producției. Agricultorii pot folosi senzori de apă de precizie pentru că știu  unde este cel mai necesar. Acestea pot combate răspândirea dăunătorilor prin identificarea zonelor critice de intervenție. O dronă mică poate ajuta la luarea unor decizii foarte puternice pentru agricultori. DATE ONLINE — MAPAREA ÎN TIMP REAL Departamentul de Agricultură al Statelor Unite ale Americii (USDA) a dezvoltat aplicația de cartografiere CropScape, în cadrul căreia fermierii  pot obține estimări privind suprafața culturilor. În Aplicație agricultorii pot vedea ce culturi sunt în creștere unde și cât de mult. În plus, guvernul a utilizat, de asemenea, CropScape în probleme precum securitatea alimentară, schimbarea stratului fertil și controlul pesticidelor. La scară globală, Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Agenției Națiunilor Unite AgroMap descompune  culturile alimentare primare cu baza sa globală de date spațiale privind statisticile privind utilizarea terenurilor agricole.
Pentru planificarea pe scară largă, uneltele online cum ar fi rezistența plantelor  definesc zonele de creștere climatică adecvate pentru diferite tipuri de culturi. De asemenea, Inventarul Canadian
al Terenurilor a fost primul set de date GIS produs in lume. Scopul a fost acela de a clasifica potențialul variat al  producției agricole în Canada. MODELAREA – COMBINAREA/ SUPRAPUNEREA MAI MULTOR SETURI DE DATE Cercetătorii împărtășesc și combină mult mai multe (precum și diverse) seturi de date pentru a modela și înțelege mai bine producția de plante. Aplicația ”Modelul de asimilare a  culturilor” (CAM) și platforma SolApă-Aer (SWAP) în GRASS GIS servesc drept instrumente de monitorizare a productivității culturilor prin simularea
proceselor solului, apei și culturilor. Abbr. “Durata perioadei de cultivare” (LGP) este un índice de evaluare — când culturile recoltate îndeplinesc pe deplin cerințelor absolute/ideale de evapotranspirație ale precipitațiilor și capacității de menținere a umidității solului. E limpede, că fiecare tip de cultura agricolă are cerințe specifice de umiditate, ceea ce face dificilă calcularea
LGP.Aplicația ”Calculatorul de impact al productivității la eroziune” (EPIC) modelează randamentele culturilor și cerințele de irigare pentru schimbările climatice. În timp ce Modelul ”Agriculutral
Non-Point Source” (AGNPS) prezice efectele agriculturii la zi asupra calității apei. … Și Aplicația ”Bugetare versatilă de umiditate a solului” (VSMB) simulează condițiile de umiditate a terenurilor
din terenurile agricole, luând în considerare evapotranspirația, precipitațiile, scurgerile și alți factori. Sistemele Informaționale Geografice  (GIS) sunt menite să asiste la luarea deciziilor mai chibzuite, corecte. Indicatorul IDRISI ce reflectă reducerea emisiilor de la defrișări și degradarea pădurilor (REDD) determină costul de oportunitate al veniturilor agricole potențiale față de defrișări. Aspectul geografic și Microclimatul pot localiza zone potențiale care pot fi recoltate, cum ar fi pantele orientate spre sud ale Alpilor elvețieni. Suprafața adiacentă a versanților de la sudul vânturilor reci și uscate este esențială pentru creșterea reușită a culturilor.  SATISFACEREA CERERII DE PRODUSE ALIMENTARE ÎN VIITOR. Cum putem îndeplini nevoile unei populații
din ce în ce mai bogate? Tehnologia agricolă ajută la diagnosticarea siguranței alimentare, ca în această hartă a hrănirii istoriei lumii. Putem învăța din datele istorice? Datele transmise de satelitul Landsat oferă o vedere unică asupra terenurilor  agricole istorice. Când comportați tendințele istorice ale utilizării terenului întimp, există suficient teren arabil pentru a servi o populație în creștere? Hărțile servesc scopului de a crește gradul de conștientizare cu privire la foametea la nivel mondial și la locurile  care au nevoie, cum ar fi harta foametei FAO și Analiza Securității Alimentare a WFP (World Food Programme) — Programului Alimentar Mondial.  În ansamblu, datele privind colectarea prin satelit, mobil și GIS protejează populațiile nesigure de alimente
prin stabilirea cauzelor care stau la baza acestora. CONCLUZIE — TEHNOLOGII AGRICOLE ĂN ASPECTUL GIS Agricultura de precizie, sateliți, dronuri, hărți web și modele sofisticate — această
listă reprezintă doar o parte din tehnologii agricole utilizate astăzi de fermieri și cercetători. Fermierul modern trebuie să înțeleagă mai mult decât ceea ce se referă la sămânță — soluri, buruieni, substanțe nutritive, vreme, insecte, boli, mașini și climă. Aceste tendințe emergente oferă informații de localizare (GIS) pe care fermierii trebuie să le realizeze mai repede și cu mai multe cunoștințe. Care sunt unele dintre celelalte tendințe crescânde pentru tehnologia agricolă despre care știi?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *