ANALIZA INVESTIȚIILOR ȘI ARGUMENTAREA LOR ÎN SECTORUL POMICOL AL REPUBLICII MOLDOVA

Transformarea sectorului agroalimentar al Republicii Moldova într-un sector modern (în special sectorul de fructe), eficient  și competitiv necesită investiții importante și susținere pe măsură din partea autorităților, în special prin intermediul politicilor agrare. Dezvoltarea sectorului horticol autohton este o cale practică de modernizare și diversificare a agriculturii și, totodată, o potențială sursă de venituri în spațiul rural. Fermierii autohtoni nu au acces la informații complexe (economice, tehnologice, marketing, juridice) privind sectorul agricol de valoare înaltă și întâmpină probleme la selectarea corectă a culturilor pentru cultivare în propria exploatație în dependență de consumatorul final (cumpărător).

Producătorii de fructe trebuie să identifice cele mai relevante
și optimale răspunsuri la următoarele întrebări, pentru a administra eficient și durabil businessul, unde rolul serviciilor de extensiune și al asociațiilor de profil este extrem de important:

1. Dispun de toți factorii de producere necesari pentru cultivarea fructelor (irigare, teren adecvat, forță de muncă, cunoștințele necesare).

2. Care este consumatorul final și segmentul pe piața de comercializare (pentru procesare, piața sau supermarket).

3. Analiza cererii și ofertei de fructe pe parcursul anului și pe lunile anului, pentru determinarea nișei proprii.

4. Distanța de la piața de comercializare și selectarea culturilor fructifere (grad de perisabilitate, perioada de coacere, etc.).

5. Asigurarea conveierului de recoltare și a vânzărilor, care permite administrarea mult mai eficientă a afacerii.

6. Selectarea culturii / culturilor pomicole (tipul și gama sortimentală este foarte importantă) și selectarea tehnologiei de cultivare (care asigura avantaje comparative cu concurenții și competitivitatea produselor).

7. Informarea corectă în ceea ce privește cultura pomicolă, accesul la fluxul specializat de informații și transfer tehnologic din sectorul dat.

8. Analiza fezabilității și planului de implementare a businessului cu culturi pomicole și acumularea de date și analize economice pentru luarea corectă și eficientă a deciziilor.

9. Perioada optimă de recoltare, metode corecte de recoltare, condiționarea producției recoltate, ambalarea adecvata.

10. Necesitatea și disponibilitatea de a investi pentru a cultiva culturile pomicole și de a dezvolta lanțul valoric pentru fructe cu scopul de a minimaliza riscurile și a crea valoare adăugată la preț.

11. Asigurarea trasabilității producției horticole – certificarea GlopbalGAP pentru producători la comercializarea producției horticole în stare proaspătă, certificarea HACCP pentru produse procesate și certificarea organică pentru comerț la consumatori cu cerințe înalte față de calitate.

12. Disponibilitatea de asociere și cooperare a producătorului – aceste două condiții asigură posibilități reale de a practica un business durabil cu fructe.

Sectorul de fructe este o ramură  mportantă pentru economia națională, iar pentru facilitarea dezvoltării lui este necesar de organizat:

● Crearea unui Centru modern al pomicultorului, unde să fie testate și efectuate cercetări aplicative în domeniul fructelor.

● Crearea colecțiilor de soiuri performante de altoi și portaltoi  pentru speciile pomicole, unde vor fi devirusate și multiplicate pentru înființarea livezilor noi (un aspect extrem de important pentru viitorul sectorului și care necesită soluții urgente).

● Finanțarea și promovarea cercetărilor aplicative și practice pentru producătorii de fructe.

● Asocierea și cooperarea fermierilor – necesitatea de încurajare și promovare a parteneriatelor și grupurilor specializate de pomicultori. Analiza rentabilității sectorului de fructe În baza bugetelor de venituri și cheltuieli și analizelor economice comparative a cultivării culturilor pomicole de valoare înaltă s-au sistematizat informații pentru analiza comparativă a rentabilității fructelor autohtone cu  aplicarea diferitor tehnologii de întreținere. Rezultatul cercetărilor este crearea unui suport economic informațional pentru antreprenorii autohtoni și actorii implicați în elaborarea politicilor sectoriale într-o mai bună argumentare a aplicabilităților lor.

În prezent, antreprenorii agricoli sunt orientați spre dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă (AVÎ), care, în republica noastră
este reprezentată de produsele horticole (fructe, legume,struguri, culturile etero-oleaginoase și produsele derivate ale acestora). Analiza costurilor variabile la producerea fructelor În continuare sunt sistematizate informații economice ale bugetelor de venituri și cheltuieli pentru cultivarea fructelor cu aplicarea diferitor tehnologii pentru perioada de fructificare a lor.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *