Investigări commune în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

      Țăranii noștri datorită abnegației și dragostei pentru pămînt fac totul ca pămîntul mănos să dea an de an roade bogate să obțină produse tot mai calitative și ecologice asigurînd astfel siguranța alimentară a tării noas­tre. Însă pentru obținerea roadelor calitative protectiei plantelor îi revine un rol decisiv, deoarece e știut faptul că bolile și dăunătorii anual produc pagube considerabile culturilor agricole. Diminuarea perderilor de recoltă este condiționată de eficiența măsurilor de protecție a plantelor contra bolilor și dăunătorilor. Astfel aplicarea rațională a diferitor măsuri de pro­tecție a plantelor depinde de determinarea exactă a speciilor nocive, cu­noașterea particularităților de dezvoltare, caracterelor biologice, morfo­logice și a gradului de dăunare. Totodată strategia protecției plantelor nu se accentuiază doar pe distrugerea dăunatorilor ci pe ținerea sub control a populațiilor lor și menținerea echilibrului ecologic. De aceste observații se ocupă serviciul monitoring fitosanitar din cadrul direcției Protectia Plante­lor a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

      Se zice ca o dimineață în largul lanului îți aduce dispoziția pentru toată ziua. Cu creionașul într-o mînă și registru de cîmp în cealantă mînă, în care înregistrează rezultatele cer­cetărilor de traseu asupra dezvoltării dăunătorilor și bolilor culturilor agricole precum și eficiența tehnică a produselor de uz fitosanitar utilizate contra obiectelor nocive, deaseme­nea nelipsit în spate este fileul entomologic care ne ajută la colectarea celor mai frumoși fluturi. C-am așa își petrece ziua de muncă specialistul în monitoring fitosanitar. Alergarea cu fileul entomologic prin iarba deasă plină de rouă și căpuse, libelule, călugărițe, țînțari și fel de fel de gîngănii o face doar adevăratul iubitor de insecte și natură. După care revenit în micul laborator fitosanitar, unde cu mare grijă și atenție în mod profesional întind corpurile fluturilor aripile fine ale acestora, antenele și picioarele lor. Dupa care se perindă prin paginele determinatoarelor cu mare abnegatie și iscusin­ță ca să afle numele lor pentru a cunoaște rolul lor în natu­ră. Colecția de insecte sunt o mîndrie pentu noi specialiștii monitoring fitosanitar, zi de zi sunt admirate și apreciate de vizitători și producători. Acest fapt ne inspiră curaj și încrede­re în forțele noastre proprii, descoperim în noi o adevărată pasiune în care investim răbdare, iscusință, devotament și multă muncă. Zi de zi monitoringul fitosanitar în colaborare cu producătorii agricoli efectuiază cercetarea sistematică a semănăturilor și a plantațiilor întru realizarea măsurilor fito­sanitare în scopul prevenirii apariției și disemnării organis­melor dăunătoare.

      În acest context Agenția Națională pentru Siguranța Alimen­telor a organizat desfășurarea investigărilor zonale privind monitorizarea dezvoltării și combaterii organizmelor dăună­toare pe bază de prognoză și avertizare la culturile de cîmp pomicole, viticole și în teren protejat. La data de 14 iulie 2016 a avut loc desfășurarea investigărilor pentru zona de cen­tru în satul Răzeni, raionul Ialoveni. Evenimentul găzduit de SRL Vatra Razesasca a oferit posibilitatea celor 13 inspectori, reprezenanți a 13 raioane de a cerceta dezvoltarea în masă a tuturor fazelor biologice precum și gradul de atac a tripsului de sera (Heliothrips halmorrhoidalis) ord. Thysanoptera, fam. Thripidae în condițiile anului 2016. La fel a mai fost examina­tă dezvoltarea păiangenului roșu comun (Tetranychus urti­cae) Clasa Arahnida familia Tetranyhidae.

      Știm cu toții ca anul 2016 este un an dificil pentru producă­torii agricoli, condițiile meteorologice din acest an au creat un mediu favorabil de dezvoltare a bolilor și dăunătorilor, în special în teren protejat. Condițiile de umeditate ridicată (ploi, roua, ceata) temperaturi joase, lumină difuză în prima­vară a dus la dezvoltarea în masă a unor boli ca: putregaiul rădăcinelor, putrezirea și căderea plantulelor, pătarea cafe­nie a frunzelor și multe alte boli care au constituit un stres pentru plante și aceasta a dus la scaderea imunității plante­lor de seră ce s-a rasfrînt asupra recoltelor. Aceste momen­te deasemenea au fost puse în discuție, de către specialiștii monitoring fitosanitar în timpul investigărilor la culturile în teren protejat. Să cercetezi motivele diminuării recoltei, să stai de vorbă cu planta, s-o înțelegi de ce suferă, e un adevă­rat obiect de studiu în care trebuie să depui suflet, iscusință și devotament.

      Au mai fost examinate boli și dăunători ca: mana și făinarea la vița de vie, la cireș cocomicoza, la persic – ciuruirea bac­teriana și ciuruirea micotică a frunzelor de persic, beșicarea funzelor de persic, la mar rapanul și făinarea, putregaiul fru­crelor, vermele merelor, acarieni, moliile miniere, cais moni­lioza s.a. De rînd cu culturile multianuale au fost cercetate și culturile de cîmp și anume plantaii de porumb unde am lansat și capcane feromonale contra vermelui vestic al rădacinelor de porumb împreună cu doctorul în ștință Vasile Voloșciuc. Cercetările s-au bazat pe metodica privind depistarea și evidența speciilor nocive de boli și dăunători după care au fost propuse metode de combatere. În rezultatul investigărilor s-a simțit un climat plăcut și stare pozitivă, unde s-a evidențiat atît profesionalismul, schimb de experiență cît și muncă în echipă.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *